EQUITACIÓ ESPORTIVA PER MENORS DE 16 ANYS

- CURS ANUAL 2018-2019 -

CURSOS D'EQUITACIÓ

DESCRIPCIÓ I OBJECTIUS


Per aquest anyi 2018-19 el CHUP ha plantejat un nou curs anual d’equitació esportiva per continuar l’evolució de l’aprenentatge dels nostres alumnes en aquesta disciplina esportiva tan atractiva.

 

El Club està integrat a la Federació Catalana d’Hípica des del mes d’agost de 2014, la qual cosa ens permet acollir-nos als beneficis que suposa pertànyer a aquesta organització entre els que està l’obtenció de les titulacions de galops que molts dels nostres alumnes ens han demanat.


Aquest curs està especialment pensat per alumnes entre 8 i 16 anys. Si vols practicar equitació esportiva i ets major de 16 anys, consulta el nou apartat: "Equitació esportiva per adults"

ORGANITZACIÓ DEL CURS


Tenim l'opció de fer 1 o 2 sessions a la setmana o una sessió quincenal, segons preferència i disponibilitat.


Els alumnes s’agrupen per nivells i fan les sessions en grups del seu mateix nivell amb un màxim de 6 alumnes.


Si les condicions meteorològiques no permeten muntar algun dia els alumnes fan sessions teòriques i de maneig orientades a aprovar els exàmens de Galops que també tenen una part teòrica.


Si per motius particulars un alumne no pot assistir a la seva sessió programada pot sol·licitar canvi segons s’explica a les condicions generals del curs.


Per l’assistència a les sessions d’equitació és imprescindible:


- Portar roba d’equitació i material de seguretat (casc obligatori i armilla recomanable)


- Complir estrictament les normes de funcionament intern


- Respectar els horaris establerts (puntualitat)


HORARIS


El Club ofereix classes d’equitació els dilluns,  dimecres, dijous i divendres per la tarda (de 18 a 20h) i els dimarts, dissabtes i diumenges pel matí (de 10 a 14h). Els alumnes han d’escollir el dia o dies (si fan dues sessions setmanals) que prefereixen i durant tot el curs faran les seves classes el dia escollit (puntualment i en funció de les circumstàncies s’acceptaran canvis de dia).

 

Per poder confirmar les classes en un dia és necessari que s’apuntin un mínim de 5 alumnes per aquest dia. Si no arribem a aquest mínim els alumnes interessats hauran d’escollir un altre dia. El número màxim d’alumnes per dia serà de 18 els dissabtes i diumenges i de 12 per la resta de dies. La matrícula es farà per rigorós ordre d’inscripció, donant prioritat alas alumnes que hagin participat en cursos d'anys anteriors.

OBJECTIUS


El nostre objectiu principal d’aquest any és el mateix de sempre; que els nostres alumnes s’ho passen d’allò més bé practicant equitació i mantenint contacte amb aquest meravellós animal que és el cavall. Però per aconseguir aquest objectiu principal pensem que és important que tant els alumnes com les seves famílies apreciïn una evolució en l’aprenentatge de l’equitació que ens faci mantenir l’incentiu de millora continua.

 

Per això ens proposem que al final del curs tots els alumnes que ho desitgen puguin examinar-se novament dels Galops federatius i obtenir les corresponents titulacions, en funció del nivell de cadascú.

I aquest anys, continuarem participar a algunes competicions amb els alumnes més avançats. Publicarem les novetats a l'apartat "Equip de competició".

CALENDARI


El curs s’estén entre el 17 de setembre de 2018 i el 30 de juny de 2019 ambdós inclosos.


Les sessions d’equitació es realitzen igualment encara que el dia programat coincideixi amb festiu.


Únicament s’estableix un període de vacances de Nadal comprés entre els dies 22 de desembre i 6 de gener ambdós inclosos i per Setmana Santa entre els dies 15 i 22 d’abril ambdós inclosos. Durant aquests dies el Club ofereix a aquells alumnes que estiguin interessats activitats eqüestres fora del programa del curs que s’abonen a part.

TARIFES I PROCEDIMENT D'INSCRIPCIÓ


Per poder fer la inscripció al curs els alumnes han de ser socis del CHUP. La condició de soci del CHUP inclou  l’obtenció de la tarja federativa en la modalitat escolar, la tramitació de la qual corre a càrrec del mateix Club.

 

El preu del curs consta d’una quota d’inscripció que es paga anualment al començament del curs i una quota mensual en funció del nombre de sessions setmanals escollit per l’alumne. Els preus són els següents:


- Preu d’inscripció (anual):  80 € (inclou el cost de la tarja federativa)

- Quota mensual per 1 sessió setmanal: 75€

- Quota mensual per 2 sessions setmanals:  140€

- Quota mensual per 1 sessió quinzenal: 50€

 

Per completar la inscripció cada alumne ha d’aportar la següent documentació:

 

- Full de sol·licitud d’inscripció al curs 2018-19  signat

- Fotocòpia DNI de l’alumne

- Fotocòpia DNI del pare/mare/tutor legal en cas d’alumnes    menors d’edat

- Document d’autorització per la pràctica de l’equitació - (facilitat pel CHUP)

- Autorització de dret d’imatge (facilitat pel CHUP)

- Una foto tipus carnet

- Documentació d’assegurança mèdica (Seguretat Social o Mútua privada)

 

Aquells alumnes que ja hagin lliurat algun d’aquests documents al realitzar alguna altra activitat gestionada pel CHUP no cal que els tornin a lliurar.

 

Els alumnes que ja hagin aprovat algun dels nivells dels Galops federatius han d’aportar la documentació acreditativa d’aquest fet.

CLUB HÍPIC URGELL-PIRINEUS

Paratge de les Torres 143 (Zona El Salit)

La Seu d'Urgell

25700 Lleida

Copyright @ All Rights Reserved

Tlf.: 620 28 28 19  // 654 82 67 10

Email: fernando@chup.es