Què oferim?

El CHUP ofereix un servei de pupil·latge basat en la cerca del confort i la seguretat dels cavalls, intentant aportar la màxima comoditat als clients.

SERVEI ESTÀNDARD


• Allotjament individual en *box de 3'5 x 3'5m amb abeurador automàtic o en paddock exterior 6 x 10 m.


• Administració d'aliments al cavall tres vegades al dia (cada ració està composta d'una fracció de farratge i una altra de pinso concentrat que varia en funció de les necessitats del cavall).


Neteja diària i reposició del llit del box, elaborat amb encenall de pi blanc.


Sortida diària del cavall a paddocks d'esbarjo a l'hivern i a prat de pastura a l'estiu.


• Disposició d'un armari en el mateix box per guardar l'equip del cavall.


• Assegurança de responsabilitat civil amb la companyia AXA.


Atenció veterinària general i gestió de la documentació sanitària (no inclou tractaments especials ni cost de medicaments).


• Assessorament veterinari en aspectes de salut, alimentació i treball dels cavalls.


• Assessorament tècnic eqüestre.

SERVEIS COMPLEMENTARIS• Treball de manteniment del cavall a la corda o muntat


• Preus especials en classes d'equitació


• Ferrament i manteniment de cascos


• Greixat i manteniment d'equips


• Alimentació complementària

TARIFES

Servei estàndard: 275€/mes  o  14€/dia


Serveis complementaris: Consulta'ns